OCHRANA DAT

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí

„Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře,
ale důvěra nám umožňuje dělat je skvěle.”

 

Zpracování osobních údajů se musí řídit zákonem o ochraně osobních údajů.

(25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k aktualizaci Informacích o zpracování osobních údajů tak, aby zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

 

Zásady souhlasu se zpracováním osobních údajů

  • Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým fyzická osoba dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
  • Musí jít o aktivní a dobrovolný projev vůle, ke kterému nesmí být nikdo nucen.
  • Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování osobních dat.
  • Každý má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.
  • Souhlas je po celou dobu zpracování osobních údajů archivován.
  • U souhlasu musí být uveden datum a podpis.
Při mé práci je nezbytné znát vaše identifikační údaje, popisové údaje a citlivé údaje a to zejména váš zdravotní stav, jen tak můžeme při vzájemné spolupráci dosáhnout těch nejlepších výsledků a vyloučit zdravotní problémy či zranění. 
Respektuji soukromí každého klienta, vaše osobní údaje budou použity výhradně za účelem dosažení vašeho cíle, zaručuji maximální ochranu vašich osobních údajů.

Veškeré osobní a citlivé údaje, které mi poskytujete, považuji za důvěrné a nesděluji je třetím osobám.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kateřina Augustinová instruktor fitness, Fitness Fit, Jedlová 245, IČO 87943794 (dále jen Fitness Fit)  zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou.

Fitness Fit konkrétně zpracovává osobní údaje uvedené na vstupním dotazníku a to jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, popisné údaje a zdravotní stav, popř. fotografie klienta pro účely nabídky služeb. Tyto údaje bude Fitness Fit zpracovávat po dobu nutnou k zajištění požadovaných služeb a následnou péči o klienta.

Poskytne-li klient své údaje prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na podstránce „Kontakt“, budou tyto údaje sloužit čistě k navázání případné spolupráce, a nebudou nijak dále zpracovávané.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí např. nabídka služeb či akcí pořádaných Fitness Fit, a to i prostřednictvím služeb elektronické komunikace, analýzy s cílem nabídnout Vám služby přizpůsobené oblasti Vašeho zájmu.

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Podpisem souhlasu prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu info@fitnessfit.cz nebo písemnou formou na adresu sídla Fitness Fit. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení. Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Jako subjekt pracující v oblasti fitness a současně správce vašich osobních údajů jsem splnila registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Ochrana osobních dat

Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

 

 

 

 

aktualizováno 24.5.2018